Guido gelooft

Guido is een christelijke school waar geloof een centrale rol speelt. Medewerkers delen deze overtuiging en dragen deze uit in het onderwijs. Naast reguliere vakken wordt in de lessen de relatie tussen geloof en maatschappelijke vraagstukken besproken. De dag begint met een gezamenlijke dagopening en er zijn regelmatig vieringen en een maandelijkse gebedsgroep.

download