Over het Nationaal Programma Arnhem Oost

Wat is het programma

Een veilige en stimulerende omgeving waarin kinderen kansrijk kunnen opgroeien. Waar je perspectief hebt op structureel werk en inkomen. En waar je kunt wonen in kwalitatief goede en duurzame woningen in een gezonde en veilige buurt. Dat is de inzet van het Nationaal Programma Arnhem-Oost voor de wijken Presikhaaf, Malburgen, Geitenkamp, het Arnhemse Broek en Klarendal. 

kick-off-nationaal-programma-arnhem-oost

Arnhem-Oost is door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties erkend als één van de twintig stedelijke focusgebieden in Nederland waar integrale gebiedsontwikkeling nodig is. Het Nationaal Programma Arnhem-Oost gaat in de vijf wijken achterstanden op het gebied van onderwijs, werk & inkomen, wonen, gezondheid, leefbaarheid en veiligheid aanpakken. Daarbij benutten we het potentieel talent in de wijken en investeren we in de sociale samenhang. 

Samen vooruit

Het Nationaal Programma Arnhem-Oost blijft zich minstens 18 jaar inzetten voor de wijken. Die lange adem is nodig om structurele veranderingen te kunnen bewerkstelligen. Uniek is de brede, samenhangende aanpak. Een kansrijke ontwikkeling voor kinderen en jongeren, bestaanszekerheid voor gezinnen en leven in een gezonde en veilige buurt hebben alles met elkaar te maken. Door dit tegelijkertijd aan te pakken, versterken de resultaten elkaar. 

Het Nationaal Programma Arnhem-Oost is een gezamenlijk programma van de gemeente Arnhem en betrokken maatschappelijke partijen, zoals zorg- en welzijnsinstellingen, onderwijs, politie, bedrijven en diverse maatschappelijke initiatieven. Ook wijkbewoners zelf zijn belangrijke partners: zij kennen hun wijk, de medebewoners en de uitdagingen waar zij voor staan. Juist zij weten waar oplossingen nodig en mogelijk zijn.  

Meer informatie vind je hier

meer nieuws