Bewonersbijeenkomst Klarendal

25 november 2023 | Zaterdag 25 november vond in de wijk Klarendal een eerste bewonersbijeenkomst plaats over het Nationaal Programma Arnhem-Oost. Wat houdt het programma in, wat gaan bewoners er van merken en hoe kunnen bewoners meedoen? De bijeenkomst werd georganiseerd door bewoners zelf in het Posttheater.

Positieve ideeën voor Klarendal

Na een gezamenlijk ontbijt als start van de dag, gingen bewoners, wijkprofessionals en bestuurders met elkaar in gesprek onder leiding van dagvoorzitter en Klarendaller Boaz Boele. Na zijn openingsvraag hoe lang mensen al in de wijk wonen, bleek dat zowel relatieve nieuwkomers aanwezig waren als bewoners die al meer dan vijftig jaar in Klarendal wonen.

Wethouder Cathelijne Bouwkamp lichtte toe wat het Nationaal Programma Arnhem-Oost inhoudt. Daarna werd tijdens verschillende gesprekstafels van gedachten gewisseld over de thema’s opvoeden en opgroeien, bestaanszekerheid en wonen en leven. Van wijkagent tot schooldirecteur, van jongere tot zorgprofessional en van wethouder bestaanszekerheid tot bestuurder van een woningcorporatie: verschillende perspectieven kwamen aan bod tijdens de gesprekstafels.

Vervolgens gingen de bewoners in drie groepen uiteen om positieve ideeën voor de wijk te bedenken. Een van de ideeën werd beloond met een Stimuleringsprijs. Mevrouw Adriaensen sleepte deze prijs in de wacht met haar idee om meer activiteiten in de wijk te organiseren waarbij jong en oud met elkaar optrekken.

Voor de allerkleinsten was er tot slot nog een leuke verrassing: ook Sinterklaas had van de bewonersbijeenkomst gehoord en kwam langs met zijn pieten. Een geslaagde dag door het enthousiasme en de bijdrage van alle aanwezigen; daarnaast bleek dat maar liefst 150 mensen de livestream van de bijeenkomst hadden gevolgd.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief