Geslaagde editie Arnhem-Oost Live 27 juni

Op 27 juni vond het symposium Arnhem-Oost Live plaats ter gelegenheid van 1 jaar Nationaal Programma Arnhem-Oost. Een ochtend vol inspiratie en interessante tafelgesprekken onder leiding van dagvoorzitter Sander Schimmelpenninck. Tijdens een gevarieerd programma met bestaanszekerheid als rode draad werden diverse projecten en initiatieven uitgelicht en deelden experts en bewoners hun unieke perspectieven.

Gedeelde urgentie en ongeduld

Burgemeester Ahmed Marcouch sprak optimistisch over de gedeelde urgentie: dat teveel mensen bestaansonzeker zijn en door politieke keuzes de afgelopen veertig jaar achtergesteld zijn geraakt is geen discussie meer. Tegelijkertijd uitte hij zijn ongeduld: “Elke dag dat een kind te weinig krijgt, is er een te veel”, aldus Marcouch. Hij riep de zaal op om mede-architect te worden van een toekomst waarin elk kind gelijke kansen krijgt om zich te ontwikkelen.

“Iedereen heeft recht op een rechtvaardige verdeling van middelen en kansen,” voegde Lodewijk Asscher toe aan het pleidooi van de burgemeester. Hij is positief over wat het Nationaal Programma Arnhem-Oost het afgelopen jaar heeft neergezet en de beweging die op gang is gekomen. Hij vindt wel dat het programma nog meer van de partners van de Alliantie Arnhem-Oost en van de wijken moet worden. Over de TeamNL Huis scholarships voor Arnhem-Oost jongeren is Asscher heel enthousiast. Bij binnenkomst werd hij welkom geheten door Demi, die meteen vertelde dat ze naar Parijs ging en verwacht dat, als ze later oma is, haar kleinkinderen zeggen ‘hou nou eens op over die week Parijs’. “Het programma gaat over 18 jaar, governance, organiseren, maatregelen, maar ook, zoals hier, over trots eerlijker verdelen”, aldus Asscher.

Kritische blikken en persoonlijke verhalen

Het betoog van keynote spreker Tim ‘S Jongers gaf veel stof tot nadenken. Waarom hebben we het steeds over bestaanszekerheid? Ervaart iemand die bestaanszeker is dat ooit als een probleem? We moeten het over bestaansonzekerheid hebben. En waarom wordt iets pas een crisis genoemd als bestaanszekeren de problemen ervaren die anderen al lange tijd hadden? “Vierendertig deelarmoedes hebben we in Nederland. Iedereen is bezig met een armoede, niemand met dé armoede”, aldus ‘S Jongers. De mensen die aan de knoppen draaien van het armoedebeleid zijn hoogopgeleid, staan aan de goede kant van de gezondheidskloof en zijn bovengemiddeld tevreden over hun leven. Als je vanuit die logica naar mensen in armoede kijkt en jouw ideeën op mensen gaat projecteren, gaat het mis. Hij sloot zijn betoog met een vurig pleidooi af: “Luister naar de mensen om wie het gaat, betrek mensen met ervaringskennis. Waarom zou je in een wijk als dit met duizenden inwoners niet mensen kunnen vinden die een project kunnen doen? Waarom zou je die mensen niet kunnen ondersteunen? En in de tussentijd: wees principieel bescheiden. Fantastisch dat je een goed leven hebt. Maar weet dat het aan de andere kant van 7 minuten fietsen een heel ander verhaal is en dat die mensen er vaak helemaal niets aan kunnen doen.”

De wijkbewoners Sjef Hamer, Jolijn van Silfhout en Hasnaa Soultana deelden hun persoonlijke perspectieven en verhalen. Deze verhalen gaven een gezicht aan abstracte beleidskwesties en brachten de werkelijkheid van het dagelijks leven in Arnhem-Oost dichterbij.

Wethouder Mark Lauriks, huisarts Kaoutar El Messaoudi, jongerenwerker Jaouad Najih en Bernd Huibers van de Dullertsstichting vertelden aan tafel over het belang van het Experiment Immerloo Schuldenvrij en hoe het daarmee gaat. Mark Lauriks wees Sander Schimmelpenninck op het vooroordeel dat in zijn vraag besloten lag of de huishoudens ook geholpen werden met financieel onderwijs. “Deze mensen zijn niet allemaal in de schulden gekomen omdat ze niet met geld om kunnen gaan, maar omdat er gewoon te weinig geld binnenkomt”, aldus de wethouder. Bernd Huibers wees op het belang van het in gang zetten van een eerste beweging en sprak de hoop uit dat Experiment Immerloo Schuldenvrij een katalysator zal blijken. Jaouad Najih benoemde de schaamte bij mensen met schulden, en benadrukte dat directe hulp essentieel is om in contact te komen. Mensen met schulden praten veel met mensen die van alles zeggen maar niets voor ze doen; daarom is concrete hulp bieden belangrijk om vertrouwen te krijgen.

Innovatieve ideeën en langdurige aanpakken

Marjolein ten Hoonte van Randstad Groep Nederland benadrukte dat de toekomst van werk over de toekomst van onze samenleving gaat. Ze pleitte voor de basisbaan als een betere variant op het basisinkomen. Een basisbaan biedt niet alleen financiële zekerheid, maar voorziet ook in de behoefte van mensen aan sociale contacten en zelfontplooiing.

Liesbeth van Asten, Marcel Hielkema en Nabil El Malki, als kopgroep van de Alliantie Arnhem-Oost, benadrukten het belang van continuïteit in de aanpak om echt verschil te kunnen maken. Korte projecten, die na een jaar of twee weer stoppen omdat het geld op is, doen vaak meer kwaad dan goed en schaden het vertrouwen van professionals en bewoners. Ook het belang van de Rijke Schooldag kwam aan de orde. “Het leren van kinderen gaat door buiten school”, vertelde Nabil El Malki, “daarom is het van belang dat we inzetten op een naschools aanbod waarmee we kinderen en jongeren kansen en mogelijkheden geven om te blijven leren. Scholen geven daar samen met de partners in de wijken een rijke invulling aan met onder meer kunst en cultuur, techniek, huiswerkbegeleiding en sport.”

 

Onderwijs en toekomst

Alexander van de Koevering van Rijn IJssel en oud-student Davy Kooij beschreven het MBO als dé plek waar het talent tot bloei komt dat we in onze samenleving zo hard nodig hebben. Ze onderstreepten het belang van goed beroepsonderwijs voor de toekomst van jongeren en de samenleving als geheel.

TeamNL Huis jongeren Ray en Demi deelden hun Olympische leerervaring. Ze vertelden dat de reis richting de Olympische Spelen in Parijs zeer leerzaam is en dat ze er veel zin in hebben, hoewel het natuurlijk ook spannend is. Ze deelden wat ze hebben geleerd in het scholarship, zoals hoe je jezelf moet presenteren en wat het betekent als je in de hospitality gaat werken. Papendal-directeur Jochem Schellens en Melvin Kolf van Presikhaaf University gaven aan dat dit leertraject een springplank is voor de toekomst van de jongeren, waarin ze voor andere jongeren ook als rolmodel kunnen fungeren.

Nieuwe partners

Een hoogtepunt van de bijeenkomst was de officiële ondertekening door zeven nieuwe partners, die zich aansloten bij het Nationaal Programma Arnhem-Oost: Introdans, Provincie Gelderland, de Energiebank regio Arnhem, basisschool Ibn-i Sina, De Onderwijsspecialisten, GSG Guido en het WerkgeversServicepunt Midden-Gelderland.

Afsluiting

De ochtend werd afgesloten met een heerlijke lunch, waar deelnemers de gelegenheid hadden om na te praten en ideeën uit te wisselen. We kijken vol enthousiasme uit naar de komende tijd, waarin we de gedeelde inspiratie en gedachten verder zullen uitwerken. Tot de volgende editie van Arnhem-Oost Live!

Schrijf je in voor de nieuwsbrief