Alliantievertegenwoordiging Nationaal Programma Arnhem-Oost van start

26 maart 2024 | Een veilige en stimulerende omgeving waarin kinderen kansrijk kunnen opgroeien. Waar je perspectief hebt op structureel werk en inkomen. En waar je kunt wonen in kwalitatief goede en duurzame woningen in een gezonde en veilige buurt. Dat is de inzet van het Nationaal Programma Arnhem-Oost voor de wijken Presikhaaf, Malburgen, Geitenkamp, het Arnhemse Broek en Klarendal.

Aan deze ambitieuze opgave wordt samengewerkt in de Alliantie Arnhem-Oost, bestaande uit onder meer de gemeente Arnhem, zorg- en welzijnsinstellingen, onderwijs, woningcorporaties, politie, bedrijven en maatschappelijke (bewoners)initiatieven en ondernemingen. Het Nationaal Programma Arnhem-Oost wordt vanaf april bestuurd door een vertegenwoordiging van deze alliantie.

Dit zijn de alliantievertegenwoordigers van de Alliantie Arnhem-Oost:

De Alliantievertegenwoordiging Arnhem-Oost gaat over het Gebiedsplan en het Uitvoeringsplan, stuurt het programmabureau aan en heeft een agenderende en adviserende rol richting het college van burgemeester en wethouders. De leden van de alliantievertegenwoordiging opereren mede namens de andere organisaties uit hun inhoudelijke pijler, zorgen voor mandaat en zijn aanspreekpunt voor de andere partners van de alliantie.

De alliantievertegenwoordiging kiest tijdens haar eerste bijeenkomst op 4 april een kopgroep uit haar midden die het dagelijks bestuur vormt en sturing geeft aan het programma. De kopgroep is de opdrachtgever van de programmadirecteur en het programmabureau en besluit over de koers van het uitvoeringsplan, de begroting en arrangementen met de partners en de inzet van het programmabureau.

Burgemeester Ahmed Marcouch is onafhankelijk voorzitter van de alliantievertegenwoordiging en vertegenwoordigt de gehele Alliantie Arnhem-Oost.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief