Bijna 50 miljoen naar Nationaal Programma Arnhem-Oost

12 december 2023 | Het Nationaal Programma Arnhem-Oost kan 49,2 miljoen ontvangen om de leefbaarheid en veiligheid in de vijf Arnhem-Oost wijken te verbeteren, waarvan 26,6 miljoen van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en 22,6 miljoen als co-financiering na goedkeuring door de gemeenteraad van Arnhem.

"Voor bewoners gaat dit echt verschil maken"

Wethouder Cathelijne Bouwkamp benadrukt de noodzaak van deze investering: “Al jarenlang ervaren veel mensen in deze buurten armoede, energiearmoede en ongelijke kansen. Met dit bedrag kunnen we een grote stap zetten om woningen te renoveren, te verduurzamen en de buurten aangenamer te maken, zodat we de tweedeling in de stad kunnen verminderen.”

Met het geld voor het Nationaal Programma Arnhem-Oost kunnen woningen verduurzaamd worden en kan achterstallig onderhoud aangepakt worden. Daarnaast kunnen parkjes en plekken buiten op straat verbeterd, vernieuwd en vergroend worden en wordt geïnvesteerd in goede ontmoetingsplekken in de buurt. Dat zorgt voor meer veiligheid, een prettigere plek om te wonen en de buurten zijn beter opgewassen tegen steeds extremer weer.

Bouwkamp: “Voor bewoners gaat dit echt verschil maken. Energiearmoede kan flink worden teruggedrongen door subsidies voor het verduurzamen van woningen. Daarnaast zorgen geïsoleerde woningen er ook voor dat er veel meer comfort is voor de Arnhemmers die daar wonen. De aankomende jaren zullen de mensen in Arnhem-Oost ook echt het verschil buiten op straat merken: meer groen en betere voorzieningen.”

Daarnaast krijgt het Nationaal Programma Arnhem-Oost nog eens 6,9 miljoen vanuit de Specifieke Uitkering Kansrijke Wijk (SPUK). Het doel van deze regeling is om een samenhangende werkwijze te stimuleren, om zo problemen rondom onderwijs, armoede en schulden, re-integratie, ontwikkeling van het jonge kind en veerkracht en weerbaarheid van bewoners in kwetsbare stedelijke gebieden aan te kunnen pakken.

Wethouder Cathelijne Bouwkamp ging woensdag 13 december op pad om dit goede nieuws te delen op vijf plekken in de Arnhem-Oost wijken.

Play Video

Schrijf je in voor de nieuwsbrief