Ambitieus uitvoeringsplan gepresenteerd voor inhaalslag Arnhem-Oost wijken

24 april 2024 | Ruim € 57 miljoen wordt de komende jaren geïnvesteerd in de vijf Arnhem-Oost wijken Presikhaaf, Malburgen, het Arnhemse Broek, Geitenkamp en Klarendal. Dat blijkt uit het Uitvoeringsplan 2024 – 2026 van het Nationaal Programma Arnhem-Oost dat vandaag is gepresenteerd. Het uitvoeringsplan vormt de basis voor de langjarige aanpak die nodig is om een toekomst te bouwen vol eerlijke keuzes en gelijke kansen voor alle inwoners van Arnhem-Oost.

Meer aandacht voor het bieden van ontwikkelingskansen aan kinderen die opgroeien in Arnhem-Oost, alsook voor het ondersteunen van ouders die daar behoefte aan hebben. Een sterke focus op het creëren van bestaanszekerheid, zoals een experimentele schuldenaanpak voor huishoudens in Immerloo en scholarships voor jongeren uit de Arnhem-Oost wijken die in het TeamNL Huis op de Olympische Spelen in Parijs aan hun toekomstperspectief gaan werken. En inzet op verbetering van veiligheid op straat en op scholen, op het vergroten van de leefbaarheid door het renoveren van speel-, sport- en ontmoetingsplekken in de wijken en op het verduurzamen van woningen. Het Nationaal Programma Arnhem-Oost start met een groot aantal activiteiten die zichtbaar en voelbaar zijn in de wijken en die via inbreng van partners en bewoners tot stand zijn gekomen.

 

Hiervoor is de komende drie jaar ruim € 57 miljoen beschikbaar. Het betreft een totaal aan bijdragen vanuit het rijk, de gemeente Arnhem, de provincie Gelderland en andere partners van de Alliantie Arnhem-Oost. Met deze gezamenlijke inzet van middelen worden de activiteiten in het uitvoeringsplan gefinancierd.

 

Een groeiende beweging

Aan de ambitieuze doelstellingen van het nationaal programma wordt samengewerkt door ruim vijftig partners in de Alliantie Arnhem-Oost, bestaande uit onder meer de gemeente Arnhem, zorg- en welzijnsinstellingen, onderwijs, woningcorporaties, politie, bedrijven en maatschappelijke (bewoners)initiatieven en ondernemingen. Het Nationaal Programma Arnhem-Oost wordt sinds 4 april jongstleden bestuurd door een vertegenwoordiging van deze alliantie onder voorzitterschap van burgemeester Ahmed Marcouch. Deze Alliantievertegenwoordiging heeft het uitvoeringsplan vastgesteld. Ook heeft zij besloten om de rol en positie van bewoners in de governance en in de uitvoering van het programma te onderzoeken en verder uit te werken.

 

Wethouder Cathelijne Bouwkamp is als Alliantievertegenwoordiger verantwoordelijk voor de totale inbreng van de gemeente Arnhem in het Nationaal Programma Arnhem-Oost. “Dit uitvoeringsplan is een belangrijke mijlpaal voor Arnhem-Oost. Ik ben er trots op dat we dit met alle partners van de Alliantie mogelijk maken. Het plan laat zien wat we gaan doen om het verschil te maken voor inwoners van Arnhem-Oost. Iedere stap die we zetten, van groot tot klein, is even belangrijk in het bouwen aan een toekomst vol kansen voor inwoners van Arnhem-Oost. En een eerlijke kans op een mooie toekomst, dat verdient iedereen.”

Het Uitvoeringsplan 2024 – 2026 vind je hier.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief