Rijksoverheid

De Rijksoverheid legt de basis voor een prettige samenleving en woonomgeving. Het ministerie is belast met het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid, dat zich richt op een langdurige inzet van het Rijk, samen met gemeenten en andere lokale partijen, om de leefbaarheid en veiligheid te verbeteren in 20 focusgebieden in 19 steden. Het doel is om de bewoners weer perspectief te bieden en de leefomstandigheden te verbeteren.

OIP