’t Venster

Het Venster in Arnhem-Noord biedt een veilige en diverse leeromgeving waar persoonlijke ontwikkeling centraal staat. Naast reguliere vakken kunnen leerlingen kiezen uit extra uren in sport, cultuur en ondernemen om hun interesses en talenten verder te verkennen. Met stages, excursies en Vensterweken stimuleert de school leren buiten het klaslokaal. Door individuele ondersteuning en verschillende leerstijlen moedigt ’t Venster leerlingen aan om hun volledige potentieel te bereiken.

logovenster