Preventief Interventie Team (PIT)

Het PIT is een bewezen effectieve aanpak waarbij kinderen met problematisch gedrag al in een heel vroeg stadium worden gesignaleerd. Dit vindt plaats op en door de basisschool. Hierdoor ontstaat veel minder onrust op school, op termijn minder criminaliteit in de omgeving en meer rust in het gezin. Het Nationaal Programma Arnhem-Oost wil dat alle basisscholen in Arnhem-Oost gebruik kunnen maken van de PIT-aanpak.

De aanpak kenmerkt zich door vroegsignalering, een scherpe analyse, maatwerktrajecten, externe en interne samenwerking en een lange adem. De analyse vormt de basis van een traject bij het PIT. Met informatie van de hulpverlening en door huisbezoeken en gesprekken met ouders en school wordt een beeld verkregen van de omgeving van het kind en de (on)mogelijkheden van diens netwerk.

Een essentieel onderdeel van de werkwijze is onderzoek van de zogenaamde sociale leerbaarheid. Dit onderzoek door de Universiteit Leiden is gebaseerd op inzichten uit de neurowetenschap en geeft van ieder kind een uniek sterkte/zwakte profiel.

Op basis van de kennis en mogelijkheden van de omgeving en de aanbevelingen die voortkomen uit het onderzoek, organiseert de PIT-coach een maatwerktraject, waarbij school en de ouders belangrijke partners zijn. Uitgangspunt van een dergelijke maatwerkaanpak is ‘doen wat nodig is’: zo vroeg mogelijk bijsturen van probleemgedrag waardoor het kind met relatief lichte interventies geholpen kan worden bij het opbouwen van een gezonde sociaal-emotionele ontwikkeling. De PIT-aanpak heeft een ‘lange adem’: PIT-coaches zijn betrokken zo lang als nodig is, er zijn geen beperkingen in de tijd. Na het traject wordt twee jaar vinger aan de pols gehouden, om terugval te voorkomen.

Doe mee

Samen vooruit! Of je nu inwoner, ondernemer, professional of partner bent, er is een rol voor iedereen om samen te werken en positieve verandering te creëren in de wijken. Het Nationaal Programma Arnhem-Oost nodigt je uit om mee te doen en samen het verschil te maken.