Veilig in en om school (VIOS)

Het programma Veilig In en Om School (VIOS) draait op alle middelbare scholen in Arnhem-Oost. Het kernteam bestaat uit een jongerenwerker, sociaal wijkteam, wijk/jeugdagent, straatcoaches, maatschappelijk werker en maatschappelijk werker. Samen leveren zij een significante bijdrage aan een (sociaal) veilig schoolklimaat waardoor de focus op leren en ontwikkeling zo optimaal mogelijk wordt.

VIOS bestaat uit drie hoofdlijnen:

1. Een stevige interne en externe ketensamenwerking
Iedere school heeft een kernteam waar in ieder geval school, politie, wijkteam, leerplicht en indien van toepassing jongerenwerk actief is. Tijdens netwerkbijeenkomsten worden de zichtbaarheid en samenwerking met partijen in de wijk vergroot. Zo kunnen bijvoorbeeld meidenwerk, straatcoaches of straathoekwerk actief worden betrokken rond de school.

2. Een schoolveiligheidsplan op iedere school
Dit plan betekent maatwerk per school en zal werkenderwijs vorm worden gegeven. In het plan staan in- en externe werkafspraken, voorlichting, interventies etc. en staat beschreven wie wat doet en wat er van elkaar verwacht wordt. Ook wordt gewerkt aan een incidenten protocol. Zo is voor leerlingen, ouders en de school duidelijk hoe de veiligheid op school wordt vormgegeven.

3. Kennis en vaardigheden vergroten over veiligheidsthema’s
Leerlingen, ouders en schoolpersoneel worden geïnformeerd over de omgang met wapens, drugs(gebruik/handel), pesten, loverboys, sexting en de straat(cultuur). Via een ‘menukaart’ met voorlichting en lessen over alle veiligheidsthema’s krijgen scholen zicht op het aanbod van trainingen zoals die van het AJB-programma of de inzet van een leerlingen- en ouderpanel. Dit krijgt een standaardplek in het jaaraanbod van de scholen. Hierdoor ontstaat eerder zicht op individuele problematiek waardoor vroeg ingrijpen mogelijk wordt. Hetzelfde geldt voor eventuele problemen in het gezin of op straat. Jongerenwerk op school vormt een belangrijke schakel terwijl afwijkend gedrag rond de school effectief wordt aangepakt door straatcoaches.

Doe mee

Samen vooruit! Of je nu inwoner, ondernemer, professional of partner bent, er is een rol voor iedereen om samen te werken en positieve verandering te creëren in de wijken. Het Nationaal Programma Arnhem-Oost nodigt je uit om mee te doen en samen het verschil te maken.